Privacy beleid

Privacy is van groot belang voor SPANJECAMPER, S.L en we willen een open en transparante houding behouden bij het omgaan met uw persoonlijke gegevens. Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld en beschermd. “

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

  • SPANJECAMPER, S.L
  • CIF. – B93473825
  • CTRA DE MIJAS S / N, 29650, MIJAS PUEBLO (MÁLAGA)
  • INFO@SPANJECAMPER.NL

Met welk doel behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

In SPANJECAMPER, S.L behandelen we de informatie die door geïnteresseerde personen wordt verstrekt om de door ons aangeboden diensten aan derden beschikbaar te stellen en om vragen, reserveringen,
verzoeken en verzoeken om de gevraagde diensten, evenals verzenden
commerciële acties met betrekking op onze producten en diensten, voor welks toestemming u uw toestemming heft verleend.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden bewaard zolang de handelsrelatie wordt gehandhaafd, en indien nodig gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing.

Wat is de legitimiteit voor de behandeling van uw gegevens?

De wettelijke basis voor de behandeling van uw gegevens betreft:
Uitvoering van een contract: verstrekking van aangevraagde diensten
Toestemming van de belanghebbende: verzending van commerciële communicatie.

Naar welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd?

Uw gegevens worden alleen overgedragen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Overdracht van gegevens naar derde landen

Er zijn geen gegevensoverdrachten gepland naar derde landen.

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen over het feit of
SPANJECAMPER, S.L persoonlijke gegevens verwerkt die de belanghebbende aangaat of niet.

Geïnteresseerde personen hebben recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens, alsook om rectificatie van onnauwkeurige gegevens te verzoeken of, in voorkomend geval, om verwijdering verzoeken wanneer, naast andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden om de beperking van de verwerking van hun gegevens verzoeken, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbende partijen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval stopt SPANJECAMPER, S.L de verwerking van de gegevens, met uitzondering van dwingende legitieme redenen of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

U kunt uw rechten op de volgende manier uitoefenen: door naar een e-mailadres te sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de hierboven beschreven verwerking en een kopie van uw identiteitsbewijs of identiteitsbewijs bij te voegen.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw gegevens voor een specifiek doel, heeft u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder de legaliteit van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking aan te tasten.

In geval u meent dat uw rechten zijn geschonden met betrekking tot voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder wanneer u niet tevreden bent met de uitoefening van uw rechten, kunt u een claim indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming via de website: www.agpd.es.

Hoe hebben we uw gegevens verkregen?

De persoonlijke gegevens die we behandelen in SPANJECAMPER, S.L zijn rechtstreeks verstrekt door de belanghebbende

De categorieën gegevens die worden behandeld, zijn:

  • Gegevens ter identificering
  • Post- en elektronische adressen
  • Commerciële informatie