Algemene voorwaarden

Samenvatting van de huurvoorwaarden

 1. De bestuurder dient minimaal de leeftijd van 24 jaar te hebben bereikt en minstens 2 jaar in bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.
 2. Voor vertrek dient de gehele huursom en de borgsom van 700 euro te zijn voldaan.
 3. In de huurprijs zijn inbegrepen: ongelimiteerde kilometers (afhankelijk van de huurtermijn*), allrisk verzekering (eigen risico van 700 euro), 24 uurs alarmdienst bij pech onderweg van ARAG.
 4. Nadat de beschikbaarheid van de camper bevestigd is, dient volgens onze standaardbepalingen de aanbetaling van 35% van de huurprijs te worden voldaan. Zonder deze aanbetaling wordt de reservering als niet bevestigd beschouwd. Bij reserveringen gedaan via e-mail, website of telefoon is de reservering pas geldig indien de aanbetaling van 35% is voldaan en wanneer de reservering door ons schriftelijk aan de klant is bevestigd.
 5. Annulering door de huurder kan uitsluitend nadat dit aan ons is gecommuniceerd. Bij annulering tot 30 dagen, tussen de 15 en 30 dagen en van 1 tot 15 dagen voor aanvangsdatum van de huurperiode blijft de huurder respectievelijk 35%, 50% en 80% van de totale huurprijs verschuldigd. In het geval dat de huurder zich niet meldt op de dag en tijdstip van aanvang van de huurperiode is dit 100%.
 6. In het geval dat de klant de huurperiode wenst te verlengen, dient dit aan de verhuurder gemeld te worden. Verlenging is afhankelijk van de beschikbaarheid in de aangevraagde periode en is slechts mogelijk na toestemming van de verhuurder.
 7. De ontvangst en retour vindt plaats op ons bedrijf tenzij anders overeengekomen. Het tijdstip van uitgifte is tevens het tijdstip van inname, tenzij anders overeengekomen.
 8. Het voertuig dient gebruikt te worden als camper en er mogen niet meer personen mee vervoerd worden dan wettelijk is toegestaan Het is niet toegestaan om de camper te gebruiken om goederen mee te vervoeren en de camper mag niet aan derden worden afgestaan.
 9. De camper dient schoon retour gegeven te worden, met een lege vuilwatertank en geleegd toilet. In het tegengestelde geval wordt de huurder een minimum aan 75 Euro in rekening gebracht voor schoonmaakkosten, tot een maximum van 150 Euro afhankelijk van het schoonmaakwerk wat verricht moet worden.
 10. Mocht het nodig zijn om na overleg met de verhuurder kosten voor olie- en smeermiddelen te maken dan worden deze kosten door de verhuurder vergoed na het overleggen van de betreffende facturen.
 11. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventueel opgelegde sancties en verkeersboetes veroorzaakt tijdens de huurperiode.
 12. Bovengenoemde voorwaarden betreffen een samenvatting van de huurvoorwaarden. De volledige huurvoorwaarden zijn terug te vinden op de huurovereenkomst en liggen ter inzage op ons kantoor.

  * ongelimiteerde kilometers vanaf 7 dagen, vanaf 7 dagen kilometervrij.